Salad gà hun khói Chicken Zozo
30 09/2021

Salad gà hun khói Chicken Zozo

𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐌𝐔̣𝐂: 𝐕𝐀̀𝐎 𝐁𝐄̂́𝐏 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐏𝐂𝐈 Hôm nay bếp nhà PCI sẽ hướng dẫn quý...

Xem thêm

Pizza hút chân không đông lạnh PCI

𝐀𝐍 𝐓𝐀̂𝐌 𝐎̛̉ 𝐍𝐇𝐀̀! 𝐌𝐀̆𝐌 𝐏𝐈𝐙𝐙𝐀 𝐓𝐀̣𝐈 𝐆𝐈𝐀 Thưởng thức pizza nóng hổi ngay tại...

Xem thêm
Pizza hút chân không đông lạnh PCI
10 08/2021
Thực phẩm tổng hợp nhà PCI
10 08/2021

Thực phẩm tổng hợp nhà PCI

𝘾𝙖́𝙘 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙋𝘾𝙄 đ𝙖̃ 𝙘𝙤́ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙖̣𝙞 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙡𝙤̛́𝙣...

Xem thêm

Khoai lang nướng PCI

𝑨𝒊 𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̉ 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒊 𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? Khoai lang mật Đà Lạt chuẩn hữu cơ...

Xem thêm
Khoai lang nướng PCI
10 08/2021
Thực phẩm Nhập Khẩu PCI back to top